De zorgen van de ouders

De toekomst en het terechtkomen van hun kinderen na hun overlijden.
De genegenheid en de seksualiteit van deze jongeren.
Het recht om te leven als hun mede mens niettegenstaande hun anders zijn.
Een veilige plaats en een structuur vinden waar trisomie en personen met licht mentalebeperkingen tot ontplooiing kunnen komen zonder hun zelfstandigheid te verliezen, want:
De traditionele tehuizen (homes) schikt hun niet, daar de jong volwassenen hun verworven zelfstandigheid riskeren te verliezen, door een te grote ten laste neming.
Het leven in appartementen onder toezicht (vergezelt één maal per week) beantwoord niet aan hun behoeften inzake veiligheid en genereert een bepaalde sociale en emotionele isolement.

PLAAT

Uw hulp is nodig om glimlachen te brengen