Le Huitième jour

Bouglione-avond deze vrijdag 20 oktober

De vzw De 8ste Dag organiseert dank zij de vrijgevigheid van de familie Alexandre Bouglione een hilarische circusavond ten voordele van onze vereniging.
Geachte Vrienden,
De vzw De 8ste Dag organiseert dank zij de vrijgevigheid van de familie Alexandre Bouglione een hilarische circusavond ten voordele van onze vereniging.
DATUM : vrijdag 20 october 2017 om 19u00.
PLAATS : Rond-Punt Jean Offenberg te 1020 Brussel
(nabij het Atomium, metro Heysel, trams 7 en 19 ).
Buitengewone prijs (...)

Internationaal symposium

„Emotioneel, seksueel en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking”

De oorsprong

Begin 1995, een groepje ouders van kinderenmet trisomie 21, verbijsterd door het gebrek van adequate structuur, ontmoeten elkaar en definiëren hun zorgen.

De zorgen van de ouders

De toekomst en het terechtkomen van hun kinderen na hun overlijden.
De genegenheid en de seksualiteit van deze jongeren.
Het recht om te leven als hun mede mens niettegenstaande hun anders zijn.
Een veilige plaats en een structuur vinden waar trisomie en personen met licht mentalebeperkingen tot ontplooiing kunnen komen zonder hun zelfstandigheid te verliezen, want:
De traditionele tehuizen (homes) schikt hun niet, daar de jong volwassenen hun verworven zelfstandigheid riskeren te (...)

De begunstigden

Volwassenen met intellectuele beperkingen met in het bijzonder personen met trisomie 21, zonder gedragsstoornissen, zelfstandig in hun bewegingen en hun dagelijks leven.

Weekend canoë juni 2015

Rotary Club Tervuren

De objectieven van de vereniging:

Integratie en een plaats in de samenleving. De mogelijkheid om de manier van leven zelf te kiezen. Een autonomie die toelaat om zich te ontwikkelen en te bestaan als elke persoon. Een individuele huisvesting dicht bij elkaar. Een veilige en affectieve ondersteuning door de aanwezigheid van solidaire valide personen wonende in hetzelfde gebouw. Bijstand volgens behoefte na het overlijden van de ouders.
De oplossing: het oprichten van een vzw die beantwoord aan deze dromen.
De structuur van (...)

Onder constructie

Inleiding
De vzw Le 8ème jour (De 8ste dag) behoudt dezelfde naam als de prachtige Belgische film (Cannes 1996) van de realisator Jaco Van Dormael.
Op 2 mei 2000 gesticht door ouders van jong volwassene personen met Downsyndroom (trisomie 21), onder hen de ouders van Pascal Duquenne en Michèle Maes, twee acteurs van de filmLe Huitième jour.
De erevoorzitter van de vzw Le 8ème jour(De 8ste dag) is de regisseur van de film, Jaco Van Dormael. De met Pascal Duquenne ex aequo winnende prijs voor (...)

Nieuwsbrief

Pour recevoir la newsletter, laissez votre adresse e-mail

Le Huitième jour

Rue du Midi 133

1000 Bruxelles

info@lehuitiemejour.eu

02/253.82.08

navigation rapide

Partners

Met de steun van: