• Integratie en een plaats in de samenleving.
 • De mogelijkheid om de manier van leven zelf te kiezen.
 • Een autonomie die toelaat om zich te ontwikkelen en te bestaan als elke persoon.
 • Een individuele huisvesting dicht bij elkaar.
 • Een veilige en affectieve ondersteuning door de aanwezigheid van solidaire valide personen wonende in hetzelfde gebouw.
 • Bijstand volgens behoefte na het overlijden van de ouders.

De oplossing: het oprichten van een vzw die beantwoord aan deze dromen.

De structuur van de vzw Le 8ème jour (De 8ste dag):

 • Een set van enkele gegroepeerde appartementen waar de jongeren op een zelfstandige en onafhankelijke manier leven.
 • Huisvesting gereserveerd voor valide personen die de stelregel “actieve solidariteit” aanvaard hebben.
 • Hulp mogelijkheid door een begeleidende dienst.
 • Een gemeenschappelijke open ruimte met bevordering tot gedachtewisseling en gezelligheid en waar maltijden samen kunnen klaargemaakt worden.
 • Een interne en externe professionele bijstand: van een sociale assistente, van opvoeders, verantwoordelijken voor de jongeren betreffende de deelneming aan het buurtleven, de vrijetijdsbesteding en integratie in de samenleving.

De begunstigden

Volwassenen met intellectuele beperkingen, zonder gedragsstoornissen, zelfstandig in hun bewegingen en hun dagelijks leven.

Huidige verwezenlijkingen:

 • 2002: eerste huisvesting met 6 appartementen.
 • 2005: tweede huisvesting met 10 appartementen.
 • 2006: derde huisvesting met 9 appartementen.
 • 2009: vierde huisvesting met 13 appartementen.

38 appartementen waarin 30 personen met beperkingen leven;
8 families solidair en actief om veiligheid te geven en eenzaamheid te vermijden;

Huisvesting van burelen voor Directie, opvoeders en administratief personeel.

De vzw is gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Nieuwsbrief

Pour recevoir la newsletter, laissez votre adresse e-mail

Le Huitième jour

Rue du Midi 133

1000 Bruxelles

info@lehuitiemejour.eu

02/253.82.08

navigation rapide

Partners

Met de steun van: