Dank zij uw hulp wordt ...

...een nieuwe glimlach geboren!

Een maandelijkse opdracht van 4.00€ of meer, of elke gift die 40.00€ per jaar overschrijdt, geeft u recht op een fiscaal attest.
DANK voor uw vrijgevigheid!

Om de vzw de mogelijkheid te geven andere huizen te openen is Uw hulp nodig.

Rekening nummer: BE66 0000 4985 2643
BIC: BPOTBEB1

VZW De 8e dag - Le 8ème Jour ASBL
133/50 Zuidstraat
1000 Brussel - Belgique

WIJ DANKEN U VOOR UW GULLE BIJDRAGE

PLAAT

Uw hulp is nodig om glimlachen te brengen